Καρδιολόγοι Αλεξανδρούπολη

Καρδιολόγοι Αλεξανδρούπολη

ΣΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.

1 Βενιζέλου Ελευθέριου 40, Κέντρο, 681 32 Αλεξανδρούπολη ΈβρουΒηματοδότες, Απινιδωτές,Στεφανιογραφία
Αγγειοπλαστική με stent από το χέρι
Διαθωρακικό, Διοισοφάγειο
Ενδοστεφανιαίο ηχοκαρδιογράφημα
 Τηλ.:
694 499 6194
Κινητό:
694 546 7016
 Καρδιολόγοι

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

2 Παλαιολόγου Κωνσταντίνου 37, 681 31 Αλεξανδρούπολη Έβρου


Στρατιωτικός Ιατρός
Αναίμακτο Καρδιολογικό Εργαστήριο
Έλεγχος Αθλητών, Παιδιά, Ενήλικες
Ιατρικό Κέντρο Βελονισμού
 Τηλ.:
255 103 2003
Κινητό:
693 734 9109
 Καρδιολόγοι

ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

3 Μαζαράκη Κωνσταντίνου 1, 681 32 Αλεξανδρούπολη Έβρου

 Τηλ.:
255 108 1515
Κινητό:
693 271 5975
 Καρδιολόγοι

ΤΕΡΖΗ ΣΟΦΙΑ

4 Λεωφόρος 14ης Μαΐου 19, 681 32 Αλεξανδρούπολη Έβρου

 Τηλ.:
255 108 5155
 Καρδιολόγοι

ΜΟΡΑΛΗΣ Ζ. ΙΩΑΝΝΗΣ

5 Ειρήνης 36, 681 31 Αλεξανδρούπολη Έβρου

 Τηλ.:
255 102 6640
 Καρδιολόγοι

ΣΑΡΙΔΟΥ ΝΑΝΗ

6 Λεωφόρος 14ης Μαΐου 7, 681 32 Αλεξανδρούπολη Έβρου

 Τηλ.:
255 103 6370
Κινητό:
697 249 9076
 Καρδιολόγοι

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

7 Βενιζέλου Ελευθερίου 57, 681 31 Αλεξανδρούπολη Έβρου

 Τηλ.:
255 103 2532
 Καρδιολόγοι

ΜΑΣΤΡΑΦΗΣ Μ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

8 Βασιλείου του Βουλγαροκτόνου 24, 681 31 Αλεξανδρούπολη Έβρου

 Τηλ.:
255 102 3393
 Καρδιολόγοι

ΞΥΝΟΤΡΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

9 Λεωφόρος 14ης Μαΐου 19, 681 32 Αλεξανδρούπολη Έβρου

 Τηλ.:
255 103 1160
 Καρδιολόγοι

ΡΕΣΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

10 Βενιζέλου Ελευθέριου 41, 681 32 Αλεξανδρούπολη Έβρου

 Τηλ.:
255 102 0077
 Καρδιολόγοι

ΒΑΒΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ.

11 Μητροπολίτου Καβύρη 24-26, 681 00 Αλεξανδρούπολη Έβρου

 Τηλ.:
255 103 3145
 Καρδιολόγοι

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

12 Δήμητρας 21, Καλλιθέα, 681 31 Αλεξανδρούπολη Έβρου

 Τηλ.:
255 140 2514
Κινητό:
697 373 7048
 Καρδιολόγοι

ΚΕΚΕΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Π.

13 Βενιζέλου Ελευθερίου 40, 681 32 Αλεξανδρούπολη Έβρου

 Τηλ.:
255 102 6197
 Καρδιολόγοι

ΚΟΥΤΣΙΜΠΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

14 Λεωφόρος 14ης Μαΐου 24, Κέντρο, 681 32 Αλεξανδρούπολη Έβρου

 Τηλ.:
255 103 7098
 Καρδιολόγοι

ΠΑΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.

15 Μαζαράκη Κωνσταντίνου 11, 681 32 Αλεξανδρούπολη Έβρου

 Τηλ.:
255 103 3666
Κινητό:
697 759 3938
 Καρδιολόγοι

ΚΑΡΩΝΗΣ Η. ΘΕΟΔΩΡΟΣ

16 Βενιζέλου Ελευθέριου 43, 681 32 Αλεξανδρούπολη Έβρου

 Τηλ.:
255 130 2480
 Καρδιολόγοι

ΜΠΡΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

17 Παλαιολόγου Κωνσταντίνου 42, 681 31 Αλεξανδρούπολη Έβρου

 Τηλ.:
255 103 1466
 Καρδιολόγοι

ΣΤΑΥΡΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

18 Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 26, 681 32 Αλεξανδρούπολη Έβρου

 Τηλ.:
255 103 8843
Κινητό:
693 840 5508
 Καρδιολόγοι

ΦΛΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

19 Ειρήνης 36, 681 31 Αλεξανδρούπολη Έβρου

 Τηλ.:
255 102 7110
 Καρδιολόγοι

ΑΝΑΙΜΑΚΤΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΠΑΧΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

20 Ανατολικής Θράκης 47, 681 32 Αλεξανδρούπολη Έβρου

 Τηλ.:
255 102 8172
Κινητό:
697 339 3338
 Καρδιολόγοι